INLÄSTA BÖCKER AV FREDRIK CEDERBERG
I Liahona skrevs det för några år sedan en artikel om det arbete jag gör med att läsa in Liahona och andra av kyrkans material. Böckerna var tänkta för människor med särskilda behov, men kan fås för ett bra pris av de som ”skall se med sina ögon och ändå inte [läsa]."

Fler böcker kan komma på tal.
Få tillgång till dessa böcker genom att kontakta oss här.

Den Återupprättade Kyrkan 33 h.
Det stora Avfallet [The Great Apostasy] av James E. Talmage 8 h.
Döttrar i mitt rike. Lektionsmaterial. 9,5 h.
En Varnande Röst av Parley P. Pratt 7 h.
Ett hus för härlighet av S Michel Wilcox 6,5 h.
Ett Stort och Förunderligt Verk av LeeGrand Richard 20,5 h.
Evangeli Sanna Grundsatser av Orson Pratt 1 h.
Evangeliets principer (den gamla) 14,5 h.
Evangeliets principer. Lektionsmaterial för 2010 och 2011. 31 h.
Frälsningsplanen (äldre material) 1,5 h.
Främlingen från Västern av Dr. Ben E Rich 1,5 h.
Förlåtelsens Under av Spencer W. Kimball 14 h.
Förnuftsenlig Teologi av John A. Widtsoe 5,5 h.
George Albert Smith, Kyrkans presidenter (2012) 17,5 h.
Gå Viktor gå,av Torsten Wiklöf 6 h
Handledning för skriftstudier - Register till nya skrifterna, Utvalda delar av Joseph Smiths översättning av Bibeln m m. 31 h.
JESUS KRISTUS av James E. Talmage 45 h. 
JESUS KRISTUS, Liahona mars 2008
Joseph Smith, Kyrkans presidenter 31,5 h.
Krönta med Större Härlighet av Nephi Anderson 7,0 h.
Kyrkans Historia i Tidernas Fullbordan (institutsmaterial) 47,5 h.
Kyrkans Presidenter (institutsmaterial) 26 h.
Liahona fr mars 2009 till dags dato inkl.
Mannen som antände Nauvoo tempel. (Snabböversatt från engelska av F. Cederberg.) 20 min.
Missionärsbroschyrer - Jesu Kristi evangelium, Frälsningsplanen, Återställelsen. 2,5 h.
Missionärsminnen, av Torsten Wiklöf 9,5 h.
Pionjärer (En mycket intressant bok om kyrkans medlemmar på USA:s prärie, skildrad av icke medlem.) 11,5 h.
Sju påståenden om Mormons Bok 8 h
Spencer W Kimball, Kyrkans presidenter 12,5 h.
Stå Fast i Din Tro; uppslagsverk för ungdomar m fl, 9,5 h. 
Tempel, Liahona oktober 2010
Tempel för medlemmar i Jesu Kristi kyrka, 4 h.
Utvalda delar av Joseph Smiths översättning av Bibeln m m. 31 h.
Varde ljus, av Torsten Wiklöf 7 h.
Vilka äro mormonerna? Kortfattad historia om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga av Gordon B Hinckley fr. 1956, 7 h.
Vår arvedel, 6,5 h.
Återupprättade Sanningar av Gordon B. Hinckley, 5 h.
Är Mormonerna Kristna? Frågor och svar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 2 h.