Från och med januari 2019 finns nu Lokala sodorna med i Liahona här på denna webbsida.

Januari Februari Mars April Maj Juni
liahona 2019 01 liahona 2019 02 liahona 2019 03 liahona 2019 04    
Juli Augusti September Oktober November December