Från och med januari 2019 finns nu Lokala sodorna med i Liahona här på denna webbsida.

Januari Februari Mars April Maj Juni
liahona 2019 01 liahona 2019 02 liahona 2019 03 liahona 2019 04 liahona 2019 05 liahona 2019 06
Juli Augusti September Oktober November December
liahona 2019 07 liahona 2019 08   liahona 2019 10   liahona 2019 12