Johannes Uppenbarelse

Bokens författare är känd och behöver endast presentera sig som Jesu Kristi "tjänare" (1:1) och som "jag, Johannes, er broder" (1:9). Han är enligt fornkyrkans tidigaste författare densamme som aposteln Johannes, Sebedeus son, som under senare delen av sitt liv verkade i Efesus.

Underkategorier